【Hỏi đáp】Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì?

【Hỏi đáp】Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì?

VD: Articles of incorporation for a couple LLCs. (Điều lệ thành lập cho vài công ty trách nhiệm hữu hạn.)

  • Company Limited : Công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Viết tắt : LTD

Một số ví dụ về công ty trách nhiệm hữu hàng dịch sang tiếng anh

VD: Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH ABC —– Tên tiếng anh: ABC COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ABC —– Tên tiếng anh: ABC TRADING COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ABC —– Tên tiếng anh: ABC SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ABC —– Tên tiếng anh: ABC TRAVEL SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABC —– Tên tiếng anh: ABC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN ABC —– Tên tiếng anh: ABC HOTEL TRADING COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ ABC —– Tên tiếng anh: ABC CRFTS COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH KIM LOẠI MÀU ABC —– Tên tiếng anh: ABC COLORED METAL COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT ABC —– Tên tiếng anh: ABC CHEMICALS COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ABC —– Tên tiếng anh: ABC INVESMENT COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP ABC —– Tên tiếng anh: ABC AGRICULTURAL MACHINE COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG ABC —–Tên tiếng anh: ABC TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED

VD: Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ABC —– Tên tiếng anh: ABC INTERIOR COMPANY LIMITED

VD: Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ABC —– Tên tiếng anh: ABC EXPORT IMPORT SERVICES TRADING COMPANY LIMITED

VD: Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ABC —– Tên tiếng anh: ABC MECHANICAL ELECTRICAL COMPANY LIMITED

VD: Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ABC —– Tên tiếng anh: ABC SOLUTIONS COMPANY LIMITED

VD:  Tên tiếng việt:  CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ABC —–Tên tiếng anh: ABC REAL ESTATE COMPANY LIMITED

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp

sarajevopanorama