【Hỏi đáp】Mục lục tiếng anh là gì?

【Hỏi đáp】Mục lục tiếng anh là gì?

Mục lục là gì ? Mục lục tiếng anh là gì? Index, table of contents là gì? Hôm nay sarajevopanorama.info sẽ giúp bạn giải đáp nhé.

Mục lục tiếng anh là gì?

Mục lục là gì ?

Theo Wikipedia : Mục lục là Một bảng nội dung, thường đứng đầu đơn giản là Nội dung và viết tắt không chính thức là TOC, là một danh sách, thường được tìm thấy trên một trang trước khi bắt đầu một tác phẩm bằng văn bản, tiêu đề chương hoặc phần hoặc mô tả ngắn gọn với số trang bắt đầu của chúng ( Xem thêm ) 

Mục lục tiếng anh là gì?

VD: IMAGE INDEX (MỤC LỤC HÌNH ẢNH)

VD: It also has an index of Geography, an appendix, and maps. ( Nó cũng có bản mục lục các từ của sách địa lý, một bản phụ lục và nhiều bản đồ.)

VD: The first publication in double-column pages, with index, was in 1951. ( Lần xuất bản thứ nhất với các trang có hai cột, với bảng mục lục, là vào năm 1951.)

Từ đồng nghĩa

list, concordance, list of contents,table of contents, contents … : Mục lục

VD: Go back to the table of contents ( Lùi lại về mục lục )

VD: We could then discuss the opening paragraphs of a chapter that he selects from the table of contents. ( Chúng ta có thể thảo luận vài đoạn mở đầu của chương mà người ấy chọn trong phần mục lục. )

VD: The table of contents lists not only the languages but also the corresponding language symbols. ( Bảng mục lục không những liệt kê các ngôn ngữ mà còn có các ký hiệu ngôn ngữ tương ứng. )

VD: A look at Contents on pages 8 and 9 will give you an idea of the variety of topics covered. ( Hãy xem Mục lục nơi trang 8 và 9 để biết các đề tài được thảo luận.)

Hy vọng với bài viết bạn đã tìm hiểu được thêm 1 số từ vựng về mục lục ( phụ lục ) dịch sang tiếng anh là gì,table of contents là gì? cho mình nhé!

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp

sarajevopanorama