2. Color picker

2. Color picker

Hộp thoại Color picker là một công cụ chọn màu tuyệt vời bởi vì nó cho bạn xem phổ màu nhằm giúp dễ dàng cô lập sắc màu, độ bão hòa và đôn sáng của màu mà bạn muốn sử dụng. Ngoài việc chọn màu. Bạn cũng có thể xem trước các màu bằng sắt màu (hue), độ bão hòa (saturation), độ sáng (bdightness), các phổ màu đỏ, xanh lục hoặc xanh dương hoặc bằng một web palette giới hạn; nhấp các giá trị HSB, RGB, CNYK và Hexadecimal chính xác; và chuyển đổi giữa việc xem một phổ màu và các Swatch xuất hiện trong Panel Swatch của tài liệu.

Xem Color picker trong hình dưới để làm quen với tất cả xác lập. Để mở và sử dụng Color picker, nhấp đôi các biểu tượng Stroke hoặc fill trong Panel Tools hoặc trên Color.

Bạn đang xem: 2. Color picker

Làm theo các hướng dẫn sau đây để xem trước và chọn màu bằng Color picker.

– Để chọn một màu, điều chỉnh các thanh trượt phổ màu (Color spectrum) và sau đó nhấp hoặc rê dến nơi nào đó bên trong trường Color. Vị trí của hình tròn rỗng bên trong trường Color quyết định màu mà bạn đã chọn.

Xem thêm: Chủ Đề 0913 là mạng gì

– Để điều chỉnh vùng xem trước của phổ màu, chọn một trong các nút radio H (hue), S(saturation), B (bdightness) hoặc R (red), G (green), B( blue). Nếu bạn không chắc chắn cái nào tốt nhất cho việc chọn các màu sử dụng tùy chọn hue mặc định.

– Để chọn một màu RGB gõ nhấp một số từ o đến 255 trong các trường nhập R, G, B.

– Để trộn một màu CMYK, nhấp một phần trăm từ 0% – 100% trong các trường nhập C, M,Y, và K.

– Để trọn một màu hexadecimal (web), nhập ba cặp số / mẫu tự RRGGBB chẳng hạn như 000000 cho màu đen, c655c6 cho màu tím hoặc FF9933 cho màu cam.

– Để chọn màu từ Panel Swatches của tài liệu mẫu, nhấp nút Color Swatches.

– Để quay trở về việc xem Color picker sau khi nhấp nút Color Swatches để xem các Swatch, nhấp nút Color models.

– Để chọn một màu web-safe, nhấp hộp kiểm only web Color và trường Color sẽ được giới hạn chỉ hiển thị palette màu web-safe nền chéo 216 màu.

Sau khi chọn một màu, màu được chọn xuất hiện bên phải phổ màu ngay trên màu được chọn trước đó. Sử dụng màu mới và thay thế nó bằng nét hoặc vùng tô hiện hành và nhấp Ok. Nếu không, hãy nhấp Cacel để đóng hộp thoại.

Xem thêm: Chủ Đề 0932 là mạng gì

Tam giác báo động Out- of- Gamut

Các màu RGB HSB bên trong các hộp thoại Color picker và Edit Color không thể được in với mực CMYK mặc dù chúng có thể được in trên máy tính RGB. Khi điều này sảy ra, Illustrator sẽ hiển thị tam giác báo động out-of -gamut màu vàng kế bên màu được chọn. Khi bạn thấy biểu tượng cảnh báo này và tài liệu là một dự án in CMYK, bạn nhấp biểu tượng cảnh báo và Illustrator sẽ tự động dịch chuyển màu được chọn sang màu CMYK tương đương gần rống nhất vốn có thể được in.

Hình khối báo động Non-Web-Safe

Palette web – safe gồm 216 màu RGB thông thường vốn không thể được biểu diễn chính xác trên cả nền PC với các motitor 8 bit. Trong khi về mặt kỹ thuật có 256 màu có thể được hiển thị trên một monitor 8 bit, 40 màu, do đó 216 màu còn lại tạo nên palette web -safe. Tuy nhiên làm việc với palette web-safe không còn quan trọng nữa cho các dự án web nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn cần sử dụng nó. Đối với việc sử dụng web- safe an toàn nhất, nhấp hộp kiểm only web Colors ở cuối hộp thoại. Nếu không khi bạn chọn một màu Color picker nằm bên ngoài web-safe này, hình khối báo động non-web-safe màu xám xuất hiện kế bên vùng previous Color.

Để yêu cầu Illustrator dịch chuyển và chọn màu web-safe gần giống, nhấp hình khối báo động Non-web-safe. Hình khối báo động non-web-safe cũng xuất hiện ngay bên dưới biểu tượng Stroke fill hộp thoại Edit Colors.

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama