“3Q” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

“3Q” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

"3Q" có nghĩa là gì? - Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan) Biểu tượng này là gì?

Biểu tượng cấp độ ngôn ngữ cho thấy mức độ thông thạo của người dùng đối với các ngôn ngữ họ quan tâm. Thiết lập cấp độ ngôn ngữ của bạn sẽ giúp người dùng khác cung cấp cho bạn câu trả lời không quá phức tạp hoặc quá đơn giản.

Bạn đang xem: “3Q” có nghĩa là gì? – Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama