AWS là gì

AWS là gì

Được hàng triệu khách hàng trên mọi lĩnh vực tin tưởng

 • Thông tin chi tiết về Formula One

 • Thông tin chi tiết về Formula One

  Bạn đang xem: AWS là gì

 • AWS là gì

  Tập đoàn Formula One sử dụng Amazon SageMaker để tối ưu hóa cuộc đua

  Tìm hiểu thêm 

 • Doanh nghiệp

 • AWS là gì

  Expedia đầu tư toàn bộ vào AWS, với dự định sẽ di chuyển 80 phần trăm các ứng dụng then chốt của mình.

  Tìm hiểu thêm 

  AWS là gì

  Bằng việc sử dụng Amazon SageMaker, Intuit đã giảm được 90 phần trăm thời gian triển khai các mô hình machine learning.

  Tìm hiểu thêm 

  AWS là gì

  Xem thêm: Chủ Đề 0911 là mạng gì

  Royal Dutch Shell sử dụng AWS để chủ động xác định các mối đe dọa an ninh mạng.

  Tìm hiểu thêm 

  AWS là gì

  Brooks Brothers chạy các ứng dụng SAP trọng yếu của doanh nghiệp trên AWS.                                   

  Tìm hiểu thêm 

  Tất cả các câu chuyện Doanh nghiệp 

 • Công ty khởi nghiệp

 • AWS là gì

  Airbnb hưởng lợi từ khả năng mở rộng, sự linh hoạt và độ tin cậy do AWS cung cấp.

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  Mapbox có thể thu thập 100 triệu dặm dữ liệu từ xa mỗi ngày bằng cách sử dụng AWS.

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  Lyft đang đầu tư toàn bộ vào AWS để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt hơn và tập trung vào đổi mới.

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  Nextdoor dựa vào AWS để hỗ trợ tất cả thành phần trong nền tảng của mình.

  Tìm hiểu thêm»

  Xem thêm: TCS là gì? Vai trò của hệ thống TCS trên ô tô?

  Tất cả các câu chuyện Khởi nghiệp 

 • Lĩnh vực công

 • AWS là gì

  FINRA sử dụng AWS để thu thập và phân tích hàng tỷ giao dịch môi giới mỗi ngày.

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  Bằng cách sử dụng AWS, Coursera có thể xử lý 0,5 petabyte lưu lượng mỗi tháng.     

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  DigitalGlobe đầu tư toàn bộ vào AWS và sử dụng Amazon SageMaker để xử lý machine learning trên quy mô lớn.

  Tìm hiểu thêm»

  AWS là gì

  Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sử dụng AWS để cung cấp các chương trình mới sáng tạo với chi phí hợp lý.

  Tìm hiểu thêm»

  Tất cả các câu chuyện trong Lĩnh vực công 

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama