Câu 4: http://www.google.com.vn là gì?

Câu 4: http://www.google.com.vn là gì?

Đỗ Sính

Bạn đang xem: Câu 4: http://www.google.com.vn là gì?

unread,

Nov 3, 2012, 4:26:55 PM11/3/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Phạm Minh Quế _ 12DHLTKD3A

unread,

Nov 3, 2012, 6:47:08 PM11/3/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là 1 trang web. Nói một cách ngắn gọn, Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com.vn, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Lê Việt Tài

unread,

Nov 6, 2012, 8:39:10 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

– www.google.com.vn là tên một địa chỉ website.

– http://www.Google.com.vn là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Nguyễn Thái Vũ

unread,

Nov 6, 2012, 8:41:20 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Google.com.vn laf cong cu “Tìm Kiếm”. Nhưng nó rất vĩ đại, bất cứ từ gì hoặc chương trình nào đó mà bạn chưa biết địa chỉ, nó sẽ cho bạn biết tất cả, kể cả chương trình có tên gần giống nhau ra.ogle.com.vn là gì? Giải thí

Đinh Thị Thu Hiền

unread,

Nov 6, 2012, 8:50:08 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Trả lời: www.google.com.vn là một trong những công cụ tìm kiếm.

Nguyễn Đức Thạnh

unread,

Nov 6, 2012, 8:50:41 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Đáp án: http://www.google.com.vn là công cụ tìm kiếm

người dùng internet có thể tìm kiếm các thông tin từ trang trình duyệt này 1 cách nhanh nhất

Trần Thị Bảo Yến

unread,

Nov 6, 2012, 8:51:09 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là trang web công cụ giúp người ta tìm kiếm nhanh thông tin trên mạng internet tại Việt Nam

Nguyễn Hữu Quốc

unread,

Nov 6, 2012, 8:51:14 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

là công cụ tìm kiếm thông tin

Nguyễn Phan Trang Thùy Dung

unread,

Nov 6, 2012, 8:52:59 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là một công cụ tìm kiếm thông tin về Web, hình ảnh, Video, File (doc, ppt, pdf),…. một cách nhanh chóng và hiệu quả

Phạm Văn Thắng

unread,

Nov 6, 2012, 8:54:40 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

trả lời: Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó

Lê Thị Thúy Hoa

unread,

Nov 6, 2012, 8:55:02 PM11/6/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Trả lời:www.google.com.vn là công cụ tìm kiếm thông tin

Đinh Thị Thu Hiền

unread,

Nov 7, 2012, 4:43:17 PM11/7/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Trả lời: google.com.vn là địa chỉ website trang chủ của google tại Việt Nam

Phan Thanh Hậu

unread,

Nov 8, 2012, 9:30:29 AM11/8/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Trả lời: http://www.google.com.vn là 1 tên miền người dùng dùng để truy cập vào dịch vụ tìm kiếm của Google(tại Việt Nam)

Trịnh Anh Trung

unread,

Nov 9, 2012, 9:15:10 AM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Google.com.vn là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

Giải thích: Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề nào đó, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin liên quan về vấn đề đó.

Nguyễn Thị Thông

unread,

Nov 9, 2012, 9:20:32 AM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là công cụ tìm kiếm

Nguyễn Thị Tường Oanh_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 3:01:05 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là một trang web. Nói một cách ngắn gọn Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên internet.

Nguyễn Thị Thanh Trâm

unread,

Nov 9, 2012, 4:27:13 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Câu trả lời : http://www.google.com.vn là công cụ tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm nhanh nhất những thông tin trên mạng internet

Trần Hoàng Thiện_12DHLTKD3A

unread,

Xem thêm: UEFA Europa League – Wikipedia tiếng Việt

Nov 9, 2012, 8:20:09 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là 1 địa chỉ website và là 1 công cụ tìm kiếm thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trên Internet

Nguyễn quang nam 12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:23:07 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

LÀ 1 TRANG WEB ĐỂ CHO TA TÌM KIẾM THÔNG TIN CẦN BIẾT

Trần Nam Quốc_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:26:29 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Trả lời :Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, Google liên kết với tất cả những trang web trên thế giới, giúp bạn có thể “tìm” bất cứ thông tin, hình ảnh bạn muốn. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

NGUYỄN VĂN VĨNH TÚ

unread,

Nov 9, 2012, 8:28:58 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Hồ Thị Kim Loan_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:33:17 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

là một trang web,một công cụ tìm kiếm trên mạng internet. trang này dùng để tìm kiếm tất cả các thông tin mà bạn muốn tìm kiếm trên tất cả các lĩnh vực

Trần Thị Vi – 12LTDHKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:34:34 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

On Saturday, November 3, 2012 4:26:56 PM UTC+7, Đỗ Sính wrote:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích

trả lời:

http://www.google.com.vn là một trang web dùng để tìm kiếm thông tin nhanh giúp tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

vì: Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Nguyễn Trọng Hòa – 12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:41:30 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

On Saturday, November 3, 2012 4:26:56 PM UTC+7, Đỗ Sính wrote:

www.google.com.vn là cộng cụ tìm kiếm thông dụng nhất hiện nay.vaì thao tác đơn giản có thể tìm kiếm thông tin mà người tiêu dùng cần

Huỳnh Quốc Thể 12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:43:21 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

Là trang web dùng để tìm kiếm thông tin trên mạng iternet

Hà Thị Bích Thuận

unread,

Nov 9, 2012, 8:47:58 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

công cụ tìm kiếm

H Rưm Ayũn_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:51:53 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng internet.

Trương Thị Mỹ Liên_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:54:28 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thíchLà công cụ tìm kiếm

Trương Thị Mỹ Liên_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:54:58 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

nguyễn thị thu thủy:12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 8:55:36 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

là trang web, hay nói cách khác là một công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng internet.Nó giúp chúng ta tìm kiếm những thông đã được cập nhật sẵn

NGUYỄN THỊ THU THẢO

unread,

Nov 9, 2012, 8:56:01 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là một trang web, công cụ tìm kiếm trên mạng internet. Khi cần tìm kiếm vấn đề gì chỉ cần gõ từ khóa vào trang web www.google.com.vn. Google sẽ cung cấp hàng trăm, hàng nghìn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề cần tìm.

Đoàn Thị Lâm_12DHLTKD3A

unread,

Nov 9, 2012, 9:03:09 PM11/9/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

trả lời: ;là trang web tìm kiếm thông tin

giải thích: vì trang web này rất thông dụng, ai cũng có thể truy cập tìm kiếm thông tin.

Nguyễn Tấn Khỏe

unread,

Nov 10, 2012, 10:04:13 AM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Là công cụ tìm kiếm thông tin trên InTerNet

Âu Dương Chí Toàn

unread,

Nov 10, 2012, 10:32:29 AM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

là một trang web-công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng hàng đầu thế giới. Nếu chúng ta muốn tìm kiếm về thông tin gì đó, chỉ cần vào Google và vì khả năng tìm kiếm của Google rất rộng lớn nên chúng ta có thể sử dụng thêm các từ khóa để thu gọn và chính xác hơn với vấn đề mình cần tìm

Lê Thị Bích Thùy

unread,

Nov 10, 2012, 1:29:00 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

http://www.google.com.vn là trang web tìm kiếm thông tin, trang web này rất thông dụng và mọi người đều có thể sử dụng nó.

Nguyễn Ngọc Long

unread,

Nov 10, 2012, 3:02:59 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

> http://www.google.com.vn

–>> Là một địa chỉ website

–>> Là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng và thông dụng nhất hiện nay trên Internet, Google liên kết với tất cả những trang web trên thế giới, giúp ta có thể “tìm” bất cứ thông tin, hình ảnh , tài liệu, video mà ta muốn. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com (tên miền chính thức toàn cầu) hoặc google.com.vn ( tền miền tại Việt Nam) và gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Đậu Bá Quảng

unread,

Nov 10, 2012, 9:41:08 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

http://www.google.com.vn là công cụ tìm kiếm

người dùng internet có thể tìm kiếm các thông tin từ trang trình duyệt này 1 cách nhanh nhất

Nguyễn Quang Thiên

unread,

Nov 10, 2012, 9:50:13 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com.vn, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Phạm Thị Trang_12ĐHLTKD2A

unread,

Nov 10, 2012, 10:22:37 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Phạm Minh Hiền

unread,

Nov 10, 2012, 11:09:21 PM11/10/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

là; trang tim kiếm thông tin

Nguyễn Đài Trang

unread,

Nov 11, 2012, 12:01:39 PM11/11/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

– http://www.Google.com.vn là địa chỉ Web công cụ tìm kiếm thông tin trang web, hình ảnh hay video. Khi muốn tìm kiếm thông tin,ta có thể vào trang web này ghi từ khóa muốn tìm vào và search thì chúng ta có thể nhận được những kết quả thông tin ta cần tìm kiếm

Tạ Quỳnh Mai

unread,

Nov 11, 2012, 12:46:55 PM11/11/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là công cụ tìm kiếm thông tin, hình ảnh,trang web.Khi sử dụng ta gõ từ khóa càn tìm, sau đó trang tìm kiếm này sẽ hiện thị nhưng kết quả tìm kiếm mà chúng ta cần

Ngô Xuân Việt

unread,

Nov 11, 2012, 4:32:17 PM11/11/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là công cụ tìm kiếm trên Internet

Nói một cách ngắn gọn, Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Nguyễn Thị Thảo

unread,

Nov 11, 2012, 8:43:01 PM11/11/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Phan Hoàng Hải

unread,

Nov 12, 2012, 8:53:41 AM11/12/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

www.google.com.vn là một trang web.đây là một công cụ tìm kiếm thông tin nhanh nhất hiện nay.Có thể tìm thấy được tất cả những gì mình cần ví dụ như hình ảnh, nhạc,video…

Quách Thị Thuỳ Dương

unread,

Nov 12, 2012, 9:45:51 AM11/12/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

là cổng thông tin phổ biến nhất trên toàn thế giới. là một địa chỉ được mọi người tin tưởng tìm kiếm thông tin.

Nguyễn Văn Bằng

unread,

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.Là một trang wed có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về tìm kiếm thông tin trên nhiều lĩnh vực vi dụ như: văn hóa, kinh tế, xã hội, pháp luật vv..

google được nhiều người đánh giá là công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Interne

Yuan Puih_12DHKD3A

unread,

Nov 12, 2012, 11:16:05 AM11/12/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Trả lời: Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet hữu hiệu nhất hiện nay. Vì khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com.vn, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Trần Xuân Quý

unread,

Nov 12, 2012, 10:02:07 PM11/12/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là công cụ tìm kiếm các thông tin trên mạng internet

Đoàn Thị Mỹ Duyên _ 12DHLTKD2A

unread,

Nov 13, 2012, 9:43:19 AM11/13/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

– Http://ww.google.com.vn là tên của một địa chỉ trang web

– Http :/ / www.Google.com.vn là tìm kiếm thông tin trên Internet. Khi tìm kiếm thông tin về vấn đề nào đó, họ chỉ cần vào trang web http://www.google.com.vn, gõ các từ khóa liên quan đến thông tin muốn tìm kiếm thì google sẽ cung cấp cho bạn hàng trăm hàng ngàn các đáp án có liên kết đến các trang web có chứa thông tin về vấn đề này, bạn chỉ việc coi xem đáp án nào hợp lí nhất mà thôi.

Lê Bảo Trung

unread,

Nov 13, 2012, 4:28:38 PM11/13/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

– www.google.com.vn là tên một địa chỉ website.

– http://www.Google.com.vn là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Duyên, Đoàn Thị Mỹ

unread,

Nov 12, 2012, 11:48:14 PM11/12/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

câu 4:

 Http://www.Google.com.vn

 là tìm kiếm thông tin trên Internet. Khi tìm kiếm thông tin về vấn đề nào đó, họ chỉ cần vào trang web http://www.google.com.vn , gõ các từ khóa liên quan đến thông tin muốn tìm kiếm thì google sẽ cung cấp cho bạn hàng trăm hàng ngàn các đáp án có liên kết đến các trang web có chứa thông tin về vấn đề này, bạn chỉ việc coi xem đáp án nào hợp lí nhất mà thôi. 


Từ Thị Xuân Truyền_ 12DHLTKD4A

unread,

Nov 13, 2012, 8:23:26 PM11/13/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

http://www.google.com.vn là 1 trang web tìm kiếm

Trần Ngọc Quân – 12DHLTKD4A

unread,

Nov 13, 2012, 8:27:53 PM11/13/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Trả lời: Là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên mạng

Hoàng Thị Toàn – 12DHLTKD3A

unread,

Nov 14, 2012, 1:22:50 PM11/14/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là 1 trang website tìm kiếm các thông tin.

Google.com.vn là 1 công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng internet với trang miền thuộc khu vực tìm kiếm trogn quốc gia Việt Nam. Khi muốn tìm kiếm thông tin về các vấn đề, người dùng chỉ cần vào trang www.google.com.vn gõ từ khóa liên quan đến thông tin vần tìm. Google sẽ đưa ra rất nhiều thông tin liên quan, có thể đúng có thể sai.

Nguyễn Đình Phú _ 12DHLTKD2A

unread,

Nov 14, 2012, 2:16:04 PM11/14/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Là một trang web. Nói một cách ngắn gọn Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên internet.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

unread,

Nov 14, 2012, 2:49:59 PM11/14/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Đỗ Nhật Uyên

unread,

Nov 14, 2012, 3:01:39 PM11/14/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Phan Thanh Hoài Trâm

unread,

Nov 14, 2012, 11:13:06 PM11/14/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

la 1 trang web. google.com.vn la công cu tiềm kiếm thông tin trên mạng

Phạm Ngọc Văn 12DHLTKD4A

unread,

Nov 15, 2012, 9:23:57 AM11/15/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

người dùng internet có thể tìm kiếm các thông tin từ trang trình duyệt này một cách nhanh nhất.

nguyễn thị thu thủy:12DHLTKD3A

unread,

Nov 15, 2012, 8:05:46 PM11/15/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

là trang web hỗ trợ tìm kiếm các thông tin một cách nhanh chóng nhưng đây là trang chủ của việt nam.

Phạm Thị Phương_12DHLTKD3A

unread,

Nov 16, 2012, 9:11:48 AM11/16/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

Trả lời:Là 1 trang web. Nói một cách ngắn gọn, Google là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com.vn, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Vũ Ngọc Nguyên_12ĐHLTKD4A

unread,

Nov 16, 2012, 3:31:23 PM11/16/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

http://www.google.com.vn là địa chỉ trang web của tập đoàn google có hệ thống máy chủ hổ trợ tiềm kiếm ở đây có các tiền tố .vn thể hiện là các máy chủ được đặt tại việt nam.

Vũ Ngọc Nguyên_12ĐHLTKD4A

unread,

Nov 16, 2012, 3:34:03 PM11/16/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

http://www.google.com.vn là địa chỉ trang web chứa các công cụ hổ trợ tìm kiếm của tập đoàn google thông qua hệ thống máy chủ đặt khắp thế giới, ở đây có tiền tố .vn khẳng định hệ thống máy chủ được đặt tại Việt Nam

Nguyễn Trọng Hòa – 12DHLTKD3A

unread,

Nov 16, 2012, 3:39:19 PM11/16/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

CUNG CẤP DỊCH VỤ TÌM KIÊM THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI DÙNG

Nguyễn Thị Liên_12DHLTKD4A

unread,

Nov 16, 2012, 4:20:15 PM11/16/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Đỗ Ngọc Anh Hiếu_12DHLTKD4A

unread,

Nov 17, 2012, 2:17:09 PM11/17/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

+ Là công cụ tìm kiếm, được nhiều người đánh giá là công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet.

+ Sản phẩm của công ty Google, là một công ty Internet tầm cỡ thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998.

+ Google.com.vn là 1 công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng internet với trang miền thuộc khu vực tìm kiếm trong quốc gia Việt Nam. Khi muốn tìm kiếm thông tin gì đó thì người dùng chỉ cần vào trang web và gõ từ khóa liên quan –> xuất hiện thông tin cần tìm.

Võ Văn Qúy

unread,

Nov 17, 2012, 4:25:19 PM11/17/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

* http://www.google.com.vn là gì?Giải thích?

Theo chúng ta được biết thì đó là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi chúng ta chưa hiểu và muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề,ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tham khảo thì google sẽ hiện ra các trang wed cần tìm và liên quan.

ý nghĩa của các ký tự http:// www.google.com.vn :

HTTP :(Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn về mạng Internet.

WWW : World Wide Web, gọi tắt là Web hoặc WWW, mạng lưới toàn cầu là một không gian thông tin toàn cầu mà mọi người có thể truy nhập (đọc và viết) qua các máy tính nối với mạng Internet.

GOOGLE: Google là một công ty Internet tầm cỡ thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1998. Sản phẩm chính của công ty này là công cụ tìm kiếm

.com (viết tắt của từ commercial – thương mại, hoặc company – công ty) là tên miền cấp một (gTLD) dành cho các tổ chức kinh tế thương mại, được sử dụng trong hệ thống tên miền toàn cầu.

.vn :là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Việt Nam.

Mai Văn Đình_12DHLTTH1A

unread,

Nov 18, 2012, 1:11:53 AM11/18/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

Vào 16:26:56 UTC+7 Thứ bảy, ngày 03 tháng mười một năm 2012, Đỗ Sính đã viết:

> http://www.google.com.vn là gì? Giải thích?

www.google.com.vn là một trang web

là công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Khi muốn tìm kiếm thông tin về vấn đề gì, người ta chỉ cần vào trang web www.google.com, gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm là Google sẽ cung cấp hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn đường dẫn tới các website có chứa thông tin về vấn đề đó.

Trần Thị Thu Hà (07/08/1991)_12DHLTKD4A

unread,

Nov 18, 2012, 4:04:37 PM11/18/12

to sarajevopanoramainfo@gmail.com

http://www.google.com.vn là địa chỉ website của công cụ tìm kiếm google trên Internet. Chỉ cần gõ từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm vào đây google sẽ đưa ra một loạt trang web có chứa từ khóa ta cần tìm.

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama