Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

  Viết đánh giá

Chi tiết từ học viên

Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

Ngôi Trường Với Những Giảng Viên Thân Thiện

Đã học khoá học: Luật học tại đây.

Ưu điểm

Bạn đang xem: Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

cơ sở vật chất được cải thiện, giảng viên có trình độ chuyên môn cao

Điểm cần cải thiện

dịch vụ hành chính phức tạp, rườm rà

Xem thêm: Ý nghĩa của mỗi nhãn là gì?

Trải nghiệm và lời khuyên

là nơi chứa đựng 4 năm thanh xuân tươi đẹp, là nơi chuẩn bị kiến thức hành trang bước vào cuộc sống, giúp tôi hiểu rõ những giá trị trong bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

Đáng Tiền Học

Đã học khoá học: Quản trị kinh doanh tại đây.

Ưu điểm

Chất lượng học tốt, cơ hội tìm việc cao

Điểm cần cải thiện

Giáo viên dạy còn lan man

Xem thêm: Cách làm các loại nước ép trái cây

Trải nghiệm và lời khuyên

Chất lượng dạy học tốt, mình được tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khoá. Cơ sở vật chất của trường đầy đủ và ngày càng hiện đại. Tuy vậy, giáo viên đôi lúc còn dạy lan man thiếu chính xác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Giới thiệu

Địa điểm

Đại học Quốc Gia Hà Nội | Edu2Review

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama