Giới thiệu hệ thống phân tích kỹ thuật


Giới thiệu hệ thống phân tích kỹ thuật

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích chứng khoán để dự báo hướng của giá, dựa trên việc:

Bạn đang xem: Giới thiệu hệ thống phân tích kỹ thuật

Xem thêm: charlotte

 • Nghiên cứu các dữ liệu thị trường quá khứ, chủ yếu là giákhối lượng.
 • Sử dụng biểu đồ tìm kiếm và khai thác các mẫu hình giá.
 • Nghiên cứu các chỉ báo kỹ thuật, trung bình động, và tìm kiếm các hình thức như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự, các kênh, …
 • Sử dụng các kỹ thuật phân tích như lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot, biểu đồ nến, …

Hệ thống phân tích kỹ thuật của FireAnt là một trong các hệ thống hiện đại bậc nhất hiện nay. Với những ưu điểm sau:

Xem thêm: Tốp 4 dụng cụ tạo hoa văn hoạ tiết trang trí tốt nhất

 • Chạy trên nền Web, do đó có thể sử dụng ngay không cần cài đặt
 • Tích hợp sẵn dữ liệu theo thời gian thực, và các sự kiện mua bán của cổ đông chính
 • Tính tương tác cao, với hơn 50 công cụ vẽ thông minh
 • Các công cụ phân tích mạnh mẽ, với bộ chỉ số kỹ thuật phong phú, các công cụ vẽ sóng, vẽ mẫu, sao chép mẫu, mô phỏng diễn biến, ….
 • Cho phép so sánh biểu đồ mã
 • Cho phép lưu biểu đồ, sao chép mẫu biểu đồ để tái sử dụng
 • Liên kết các công cụ khác như cảnh báo, thống kê, tin tức, …

Vào chức năng phân tích kỹ thuật

DÙNG FIREANT WEB PLATFORM!

Nguồn: https://sarajevopanorama.info
Danh mục: Tổng Hợp

sarajevopanorama