[ Hỏi đáp ] Số thứ tự tiếng anh là gì ?

[ Hỏi đáp ] Số thứ tự tiếng anh là gì ?

Bạn là người mới bắt đầu học tiếng anh, hay là người đã học nhưng đối lúc cũng có quên lãng đi mấy các số trong tiếng anh như thế nào . Đừng lo sarajevopanorama.info sẽ giúp bạn tìm hiểu Số thứ tự trong tiếng anh là gì ? nhé.

Số thứ tự tiếng anh từ 1 đến 100

Số thứ tự trong tiếng anh là gì

Cách đọc số đếm ( số thứ tự) đúng

  • Số đếm từ 1 – 12: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve
  • Số đếm từ 13 – 19: từ số 13 đến 19 ta chỉ cần thêm đuôi “teen” vào mỗi số như sau:

Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen.

Cách sử dung số đếm trong tiếng anh

Các trường hợp sử dụng số đếm trong tiếng anh đếm số lượng, tuổi số, điện thoại, năm sinh.

Như : Cách đọc số phòng trong tiếng anh là gì ?

VD : There are four rooms in my house. (Có 4 căn phòng trong nhà của tôi.)

VD : eighteen seventy – 1870.

Dưới đây là bảng số đếm trong tiếng anh từ 1 tớ 1,000,000,000 để bạn dễ dàng sử dụng hơn nhé.

0zero
1one11eleven21twenty-one40forty
2two12twelve22twenty-two50fifty
3three13thirteen23twenty-three60sixty
4four14fourteen24twenty-four70seventy
5five15fifteen25twenty-five80eighty
6six16sixteen26twenty-six90ninety
7seven17seventeen27twenty-seven100one hundred/ a hundred
8eight18eighteen28twenty-eight1,000one thousand/ a thousand
9nine19nineteen29twenty-nine1,000,000one million/ a million
10ten20twenty30thirty1,000,000,000one billion/ a billion

Lưu ý khi sử dụng số  thứ tự trong tiếng anh

  • Với một nghìn (one/a thousand) và một triệu (one/a million) cũng áp dụng quy tắc tương tự như một trăm (one/a hundred)
  • Nhưng không thể nói: five thousand a hundred and fifty (5,150) mà phải nói five thousand one hundred and fifty.
  • Bạn cần sử dụng dấu gạch ngang (hyphen -) khi viết số từ 21 đến 99.
  • Đối với những số lớn, người Mỹ thường sử dụng dấu phẩy (comma ,) để chia từng nhóm ba số. Ví dụ: 5000000 (5 million) thường được viết là 5,000,000.

Hy vọng với những chia sẽ trên sẽ giúp bạn có được những kiến thức cẳn bản về số đếm, Số thứ tự trong tiếng anh là gì nhé.

=> Xem thêm: Tin tức tổng hợp

sarajevopanorama